A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsehjelp/Hjelpemidler

Hjelpemidler - utfyllende opplysninger om bistand, oppfølging og utleveringsansvarlige

Kommunen sørger for utlån (både kortvarig og varige behov), i tillegg til informasjon og bistand. Disse tjenestene er gratis. Se utfyllende opplysninger nedenfor om åpningstider og kontaktpersoner!

Eidsberg Kommune har ansvar for bistand, oppfølging og utlevering av tekniske hjelpemidler. Er du funksjonshemmet, har vært operert eller vært utsatt for skade eller sykdom, kan du låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene kan gi hensiktsmessige løsninger på funksjonsproblemer i dagliglivet – i hjem, barnehage, skole og arbeidsliv og finnes innen områdene bevegelse, syn, hørsel og hukommelse. Behovene kan være både kort – og langvarige og kommunens fagpersoner vurderer dette sammen med bruker (ut fra diagnose og funksjonsnivå).

Utlån av krykker

Krykker kan lånes på Servicekontoret til et depositum på kr. 300,-. Kontakt Servicekontoret på tlf. 69 70 20 00 eller kom innom mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.

Ved kortvarig behov (inntil 2 år):

Henvendelser gjøres til Kortidsutlånet i kommunen v/Per Arne Haugerud – tlf. 69 89 87 54 mandag til torsdag 08.00 – 15.00. Fredager stengt!

Ved varige behov (over 2 år):

Skriftlig søknad sendes NAV Hjelpemiddelsentral. Det er en rekke ulike skjemaer for søknader, avhengig av behov for hjelpemidler og tilrettelegging. Se mer om dette på nettsidene til NAV (ekstern lenke). Både bruker, pårørende og fagpersonell kan søke om tekniske hjelpemidler v/varig behov. Søknaden må begrunnes og inneholde tilstrekkelig informasjon for å bli behandlet. For noen hjelpemidler kreves det spesielle vedlegg. Bistand fra Fysio/ergoterapiavdelingen kan gis. Kontakt oss via Servicekontoret, tlf.69 70 20 00.

Beboere med langtidsplass på institusjon har kun krav på varig utlån av forflytningshjelpemidler og hjelpemidler som krever individuell tilpassing, eks. rullestol og rullator.

Henvendelser til ergoterapi, kontakt Maren Cecilie Herland tlf. 459 75 812.

Tips en venn Skriv ut