A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsestasjon og skolehelsetjenesten/Helsestasjonstjeneste 0 - 5 år

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-5 år. 

Helsestasjonens tjenester

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved andre behov.
 

Helsestasjonen legger vekt på temaer som:

 • søvn
 • ammemestring
 • flaskemestring
 • ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk bevegelsesutvikling
 • psykososial utvikling
 • ulykkesforebygging
 • foreldre-barn samspill
 • samliv
 • støtte og veiledning med tanke på barnets psykiske helse

Helsestasjonen har tilbud om barselgrupper. Helsesykepleier og lege gir oppfølging og kan henvise videre barn og familier med spesielle behov. Helsestasjon tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn.

Vaksiner

Barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Ved akutt sykdom og skade skal barnets fastlege benyttes. Dersom barnet er sykt, bør timen avbestilles for å unngå smittespredning.