A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter

I skolen regnes fem grunnleggende ferdigheter som forutsetninger for læring. Disse ferdighetene danner grunnlaget for barnets utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Lesing, regning, skriving, digitale og muntlige ferdigheter er grunnlag for læring.  

Hva er grunnleggende ferdigheter?

Å kunne lese, regne, skrive, og ha digitale og muntlige ferdigheter, defineres som grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Grunnleggende ferdigheter er ikke det samme som fag. De grunnleggende ferdighetene skal bidra til utvikling i alle fag og er også en del av faginnholdet elevene skal lære. De er i seg selv viktige redskaper for læring og utvikling. I tillegg er de også forutsetninger for å oppnå god kompetanse i skolefagene. I kompetansemålene vi finner i læreplanen til fagene, er de grunnleggende ferdighetene integrert. I noen fag og på noen trinn vil enkelte ferdigheter komme tydeligere til uttrykk enn andre. Alle læreplaner har en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle elevens kompetanse i faget.

Hvordan utvikles de grunnleggende ferdighetene?

Leseferdigheten utvikles gjennom å øve på å lese konsentrert med flyt og sammenheng. Veiledning i bruk av ulike lesestrategier tilpasset formålet og kritisk blikk på informasjonen i mangfoldet av tekst, er videreutvikling av ferdigheten. Å kunne regne utvikles gjennom trening på resonnering, valg av metode og bruk av matematiske begreper for å kunne beskrive og løse problemer. Arbeidet med ferdigheten beveger seg fra konkret til abstrakt tankegang. Å kunne skrive utvikles gjennom fokus på rettskriving, funksjonell håndskrift og tastaturbruk. Dernest ligger vekten på planlegging og gjennomføring av oversiktlige tekster tett knyttet opp mot faginnhold. Digitale ferdigheter utvikles gjennom å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Det innebærer gode valg og god bruk av verktøy for oppgaven som skal løses, enten det er å produsere, publisere eller å kommunisere med andre. Muntlige ferdigheter utvikles gjennom trening på å uttrykke meninger og sammenhenger, framføre muntlige tekster, lytte og respondere.

Grunnleggende ferdigheter:

  1. Å kunne lese

  2. Å kunne regne

  3. Å kunne skrive

  4. Muntlige ferdigheter

  5. Digitale ferdigheter

Vil du vite mer?
Om grunnleggend ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter i norsk
Grunnleggende ferdigheter i matematikk
 

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:
Lese- og skrivevansker >>
Hva er digitale ferdigheter? >
Hverdagsmatte >>

Kilder:
Udir

Tips en venn Skriv ut