A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vei og park/Gravetillatelse på kommunal vei

Gravetillatelse på kommunal vei

Graving eller annet arbeid i kommunale veier må ikke settes i gang før det er gitt grave- og arbeidstillatelse.

Du sender søknad om gravetillatelse via kommunens nettside. Sammen med søknaden må du legge ved:

  • Situasjonskart 1:1000 hvor arbeidsområdet er inntegnet
  • Arbeidsvarslingsplan med forslag til skilting


Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse - trykk på denne lenken og gå rett til skjema

Du må følge Retningslinjer for graving i kommunale veiområder, plasser og grøntarealer i Eidsberg kommune.

Så fort arbeidet er ferdig må du fylle ut og sende inn skjemaet Egenkontroll for istandsetting etter graving i offentlig vei.