A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Gode resultater på muntlig eksamen

Glad jente

Snittet samlet på lokalt gitt muntlig eksamen 14. juni 2018 ble 4,30. Dette er veldig gledelig og et godt resultat sammenlignet med tidligere. Særdeles godt jobbet og takk til alle involverte både i og utenfor klasserom.