A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole/Regler og rutiner

Generell informasjon og rutiner

 

 

IKT-reglemet for elever

Nettvett og bruk av digitale verktøy og maskinvare. IKT-reglementet finner du her.

 

Saksgang ved elevskader

Blir en elev skadet og må søke lege/tannlege, ordner skolen med dette. De foresatte vil bli underrettet så snart som mulig.
Skolen sender skademelding til NAV Eidsberg. På trygdekontoret vil man få refundert eventuelle utgifter til lege.

Søknad om fri for elevene (elevpermisjon)

Søknad om fri fra skolen inntil én dag skrives i meldeboka. Kontaktlærer avgjør. Hvis foresatte skal søke permisjon fra undervisning for sitt barn mer enn 2 dager, så skal dette gjøres på elektronisk søknadsskjema: Du finner skjema her.

Melding om sykdom

Hvis en elev har hatt sykefravær, skrives det melding i meldeboka. Kontaktlærer noterer fraværsdagene.
Hvis det antas at fraværet blir utover 3 dager, ønsker skolen melding om dette.

Flytting og navn/adresseendring

All adresseendring må meldes til skolen. Skolen må ha opplysninger om:

  • Telefonnummer
  • Ny boligadresse
  • Flyttedato

Ved flytting ut av kommunen trenger skolen også beskjed om ny boligkommune og, hvis mulig, navn på ny skole.
Skolen sender så flyttemelding til den nye skolen/kommunen.
Navneendring (godkjent av myndighetene) må meldes til skolen.

Gjenglemt tøy

Gjenglemt tøy finnes som oftest igjen i gangen utenfor klasserommet.
Vi oppfordrer sterkt til å navne tøy og innesko.

Abonnementsordning på melk og frukt

Ved skolestart får elevene tilbud om abonnementsordning på lettmelk og frukt, hver dag i løpet av det meste av skoleåret. Melken leveres i ¼ l - kartonger. Frukten alternerer stort sett mellom banan, pære, eple, appelsin og gulrot.

Skoleskyss

Elever som har mer enn 4 km vei fra hjemmet til skolen er berettiget til gratis skoleskyss. For elever i 1.klasse er grensen 2 km. I tillegg kommer noen spesialordninger p.g.a. trafikkfarlig skolevei. Ca. 85% elevene ved Hærland skole har gratis skoleskyss.

Sykling til skolen

I felles ordensreglement for grunnskolen i Eidsberg står det i p. 7:
”Elever som sykler til skolen bør bruke sykkelhjelm. Elever bør ikke sykle til skolen før 5.klasse. Sykling på vinterstid frarådes.”

Svømmeundervisning

Er lagt til 3. og 5. klasse og foregår i svømmebassenget på Festiviteten.

Foreldre med delt foreldreansvar som ikke bor sammen

Foreldre har rett til samme informasjon fra skolen, og vi har følgende rutiner:

  • All info som sendes til foreldre via barnet postlegges til den andre av foreldrene hvis ønskelig. Dette vil være slikt som:
  • All informasjon fra skolen og klassekontakt i løpet av året.
  • Innkalling til klasseforeldremøter o.a. foreldrearrangementer.
  • Innkalling til utviklingssamtaler.

Daglig/løpende info om for eksempel hjemmearbeid, ekskursjoner m.m. vil bare gå til den barnet bor hos. For øvrig kan begge foreldre ta kontakt med kontaktlærer eller rektor om forhold vedrørende barnet.
NB! For at dette skal fungere, er vi avhengig av å få informasjon om delt foreldreansvar.