A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsehjelp/Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapi

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom, skade og/eller annen funksjonsnedsettelse. Fysioterapeuter i Eidsberg kommune er enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. 


Fysioterapeutene bidrar med:

 • Funksjonsvurdering/motorisk vurdering
 • Utforming og oppfølging av tiltak
 • Behandling/trening/veiledning
 • Gruppetrening

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings – og rehabiliteringstilbud.


Kommunefysioterapeutens hovedfokus:

 • Barn og ungdom vurderes, behandles og følges opp til og med videregående skole
 • Voksne og eldre vurderes, behandles og får veiledning der det er behov for et mer helhetlig tilbud og hvor fysioterapeuten samarbeider med flere instanser

Tjenesten tilbys uavhengig om du bor hjemme eller på institusjon.

En henvisning må ligge til grunn før vurdering/tiltak iverksettes. Henvisende instans kan være innbyggeren selv, pårørende, pedagogisk personell, helsepersonell eller helseinstitusjoner. Tiltak iverksettes etter vurdering av fysioterapeut i samarbeid med bruker/pårørende evt. annet fagpersonell i forhold til vedtatte prioriteringer og kapasitet.

Henvendelser rettes til følgende steder (avhengig av alder):

 • Barn og unge (0–20 år) til Familiesenteret, telefonnummer 459 75 812.
 • Voksne og eldre til Edwin Ruuds omsorgssenter: telefonnummer 474 72 562/458 72 770.


Fysioterapeuter med driftstilskudd i Eidsberg kommune 2019:

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Tjenesten kan blant annet bidra med:

 • undersøkelser
 • funksjonstrening/motorisk vurdering
 • utforming og oppfølging av tiltak
 • behandling
 • gruppetrening
 • opptrening etter medisinske inngrep
 • veiledning, informasjon og undervisning

Fysio Team Mysen, Søndre Mysens vei 2B, 1850 Mysen. Tlf. 69 89 16 49

Trude Ekseth:
Fysioterapeut med 50% driftsavtale.
Allmennfysioterapi, kvinnehelse, TENS/TEMS, AktivA (artroseskole)

Jarek Nestorowicz:
Fysioterapeut med 100% driftsavtale.
Allmennfysioterapi

Erik Evang:
Fysioterapeut med 100% driftsavtale.
Allmennfysioterapi

Berit Haugland Melbø;
Fysioterapeut med 100% driftsavtale.
Allmennfysioterapi, AktivA (artoseskole), såletilpasning.

Kjell Grønnern;
Fysioterapeut med 100% driftsavtale.
Allmennfysioterapi, elektroterapi

Mays Fysioterapi, Davids Blids gate 20, 1850 Mysen. Tlf. 69 89 01 33/913 70 661
May Frøshaug;
Fysioterapeut med 75% driftsavtale. 
Allmennfysioterapi

Eidsberg Fysioterapi, Opsahlveien 1, 1850 Mysen Tlf. 975 84 815
Niklas Juliussen;
Fysioterapeut med 100% driftsavtale.
Allmennfysioterapi, idrettsfysioterapi.


Ergoterapi

Ergoterapi ytes til innbyggere i alle aldre som har behov for økt mestring i dagliglivets aktiviteter. Problemene kan skyldes sykdom, skade og/eller annen funksjonsnedsettelse.

Kommuneergoterapeuten bidrar med:

 • Funksjonsvurdering
 • Formidling og tilpassing av tekniske hjelpemidler
 • Tilrettelegging av de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Tjenesten er gratis og inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings – og rehabiliteringstilbud.

En henvisning må ligge til grunn før vurdering/tiltak iverksettes. Henvisende instans kan være brukeren selv, pårørende, pedagogisk personell, helsepersonell eller helseinstitusjoner. Tiltak iverksettes etter vurdering av ergoterapeut i samarbeid med bruker/pårørende evt. annet fagpersonell i forhold til vedtatte prioriteringer og kapasitet.

Henvendelser til ergoterapi, kontakt Maren Cecilie Herland tlf. 459 75 812.


Syn- og hørselskontakt

Ida-Sofie Skukkestad, hørselskontakt tlf. 474 72 796.
Marthe Tokerud, ergoterapeut, synskontakt tlf. 479 79 055.

Ved henvendelser ta kontakt med Maren Cecilie Herland tlf. 459 75 812.