A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

sparegris

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. 

Mange som ikke søker

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist. 

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 100 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. 
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019. 

Sentralledd har tidligere frist

Merk at sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Må være registrert i Frivillighetsregisteret

Alle mottakere av mva. kompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret 
innen 1. september 2019. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. 
Husk at registrering kan ta litt tid

Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner her