A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsestasjon og skolehelsetjenesten/Forebyggende tjenester for familier

Forebyggende tjenester for familier med barn (0-18 år)

Tjenesten skal gi tilbud til, og samarbeide med familier med utgangspunkt i hva familien selv opplever som utfordrende og vanskelig.  Vi ønsker å komme tidlig inn og bidra til en endring i familien og vi samarbeider gjerne med andre rundt deres barn/ungdom.

Formål:

Støtte og styrke foreldre/foresatte i sin omsorgsrolle, med utgangspunkt i egne ressurser og hensiktmessige strategier i samspill med sine barn.

Bistå familier hvor barnet strever med egen fungering.

Målgruppe:

Familier med barn og ungdom fra 0-18 år

Om dere som foreldre/foresatte ønsker hjelp til:

 • å være trygg voksen
 • samarbeid i hjemmet
 • å snakke med barnet ditt
 • ros/oppmuntring
 • grensesetting
 • kommunikasjon mellom de voksne i familie

Andre utfordringer med barnehage- / skolesituasjonen, søskenproblematikk, rus, adferdsproblemer, sosial fungering, selvbilde, følelser etc.

Praktiske opplysninger:

 • dere som foreldre/foresatte ber selv om tjenester og tilbud
 • tilbudet er gratis
 • vi er fleksible i forhold til møtearenaer og tidspunkt
 • vi samarbeider gjerne med andre rundt deres barn/ungdom

Henvendelse til:

Forebyggende tjenester Familiesenteret i Eidsberg,
Besøksadresse: Kløverveien 2
Postadresse: Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen
Tlf.: 69 70 22 00

Familievernkontoret i Askim tilbyr:

 • Mekling ved separasjon og samlivsbrudd
 • Kurs og gruppetilbud
 • Rådgivning og samtaler

Telefon: 466 16 040 (08.30 - 15.30)
Telefaks: 69 88 38 37
Post- og besøksadresse: Storgata 15-17, 1830 Askim

Mer informasjon finner du på bufetat.no/familievernkontor