A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Bad/svømmehall

Festiviteten bad er stengt

Festiviteten bad, basseng

Eidsberg kommune har høsten 2018 bestilt en ekstern vurdering av bygningsstrukturen i Festiviteten som et ledd i den vedtatte rehabiliteringsplanen for bygningen.

Vurderingen er gjennomført av Kiwa Teknologisk Institutt as, og rapporten (mottatt 17.12.2018) viser at tilstanden til bygget som helhet er god.

Dette gjelder derimot ikke for bassengområdet i kjelleren. Basert på funn og vurdering finnes det ikke holdepunkter for å opprettholde videre drift av svømmehallen, som vil kreve svært omfattende tiltak. Etter råd fra Kiwa Teknologisk Institutt as velger Eidsberg kommune derfor umiddelbart å stenge svømmehallen for daglig drift.