A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole/FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Håndbok for klassekontakter


Aktuelle oppgaver for FAU

  • FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring.
  • FAU kan involvere seg i vurdering i skolen
  • FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø
  • FAU kan jobbe for å betre sosiale tiltak for elevene
  • FAU kan holde kurs for foreldrekontakter
  • FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere
  • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte
FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet
FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.
Som forelder/foresatt kan du fritt velg hvilken representant i styret du ønsker å ta kontakt med. FAU ønsker svært gjerne at du tar kontakt med oss om saker du mener er av felles interesse for våre barn og deres skolesituvasjon.
 

Medlemmer FAU 2018/2019

 
Medlemmer Epost Telefon
Lillian Benjaminsen - leder   410 69 545
Eva Marie Larsen - nestleder   920 80 621
Linda Marie Os - sekretær   413 57 522
Thea Fredriksen - kasserer   976 99 428
Cecilie Hansen Steensgaard - medlem   483 04 705
May Hammersborg - medlem   468 03 670


Valgordninger

Det er opp til hver enkelt skole å organisere valg av klassekontakter og representanter til FAU. I denne forbindelse er det viktig at alle foreldre er godt informert om tillitsvalgtes oppgaver og at det legges vekt på kontinuitet i arbeidsutvalget. Retningslinjer for valgordningen bør være skriftlige og inngå i vedtektene for FAU.
FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. 

Tips en venn Skriv ut