A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole/FAU

FAU - Kirkefjerdingen skole

Skoleåret 2017/2018 ledes FAU av Eva Elisabeth Koth-Nordbye og består av følgende medlemmer:

FAU medlemmer 2016/2017
Navn Telefon Epost
Eva Elisabeth Koth-Nordbye - leder 911 36 001 koht-nor@online.no
Thomas Berg - nestleder 909 86 757 thomas.berg@eidsberg.kommune.no
Linn Thorud- kasserer 977 70 003 thorudlinn@hotmail.com
Turid Ludviksen - sekretær 917 84 977 jcdegnes@online.no
Lill-Anita Torp - EKFU-medlem 992 48 369 skautorp@gmail.com
Ranveig Biltvedt - styremedlem 473 93 359 biltvedt@hotmail.no
Rannveig Krogh - styremedlem 482 72 125 rannveig@eidsbergbygdeservice.no
Anita Holm - styremedlem 977 70 003 anita.holm@getmail.no
Kari Marte Frøyset - styremedlem 451 37 053 karimarte@norskehjem.com
Marita Skullerud - styremedlem 452 72 684 marita_skullerud@hotmail.com
Gerlinde Britt Hole - styremedlem 984 92 578 gerlindebritt74@yahoo.no
Morten Svenneby - styremedlem 900 60 632 morten.svenneby@online.no
Gro Nygård - styremedlem 905 03 012 gropnygaard@yahoo.no

 

Møtereferat

Møtereferat kommer her