A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Hærland skole/FAU

FAU - Hærland skole

FAU medlemmer 2018/2019

Årstrinn Navn Telefon Epost
1.      
2.      
3.
Are Halstvedt

959 77 396

smaalenene.ele@gmail.com
4.      
5.      
6.      
7.
Kate Carpenter

936 88 428

katecarpenter11@hotmail.com
       

 

Møtereferat

Foresatte som ønsker referater kan kontakte klassekontaktene


Årsplan

Årsplan kommer her

FAU - Foreldrerådets Arbeids Utvalg

Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Dette velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet.

Som medlem av FAU kan du:

 • bli godt kjent med skolens virksomhet
 • bli kjent med skolens ledelse
 • bli kjent med andre foreldre
 • bidra til kvalitetsutvikling av skolen bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Mandat og retningslinjer

Foreldremedvirkning i skolen utledes fra at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Lover og planer for skolen inneholder retningslinjer som er et fint utgangspunkt for å konkretisere mandat, roller og oppgaver.

 • Foreldre skal ha medansvar i skolen
 • FAU skal fremme foreldrenes felles interesser
 • FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • FAU skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • FAU skal skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
 • FAU skal på eget initiativ fremme saker de mener er viktige