A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

FAU – din kanal til skolen

FAU - din kanal til skolen

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU-medlemmene skal representere alle foreldrene ved skolen, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Hvem er FAU?

FAU er et arbeidsutvalg bestående av valgte foreldrerepresentanter. Dette arbeidsutvalget fungerer som et styre for alle foreldrene, og kalles FAU. Hvordan FAU velges og er sammensatt, avhenger av skolens størrelse og organisering. Det er vanlig at det er minst en foreldrerepresentant fra hver klasse eller trinn. Ofte har FAU vedtekter som forteller hvordan valgordningen er.

Hva gjør FAU?

Et FAU kan ha mange oppgaver og fokusområder, avhengig av hva behovene er på den enkelte skole. Mange FAU engasjerer seg i de fysiske forholdene ved skolen, og trafikkforholdene i skolens nærmiljø. Sosiale tiltak for foreldre og elever, ulike arrangementer, tiltak mot mobbing og for å forbedre læringsmiljøet, kan være andre oppgaver. Noen FAU er også involvert i kurs og informasjonstilbud til foresatte, gjerne i samarbeid med skoleledelsen. Oppfølging av enkelte prosjekter, for eksempel knyttet til IKT i skolen, skolevurdering, integreringssatsning eller bygge- og rehabiliteringsplaner, kan være aktuelle oppgaver for et FAU. Generelt utviklings- og planarbeid ved skolen engasjerer også gjerne FAU seg i.

Hvorfor FAU?

Opplæringsloven, Barneloven og FNs menneskerettighetserklæring slår fast at det er foreldrene som har hovedansvar for barns oppdragelse og læring. Derfor må skolen legge til rette for samarbeid, og FAU er et viktig organ i denne sammenhengen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning i skolen, og har medansvar for at foreldrene bidrar til arbeidet for et godt læringsmiljø.

Hvordan komme i kontakt med FAU?

Det er vanlig at alle klassegrupper har minst én FAU-representant. Denne er ditt kontaktpunkt. I tillegg finnes det ofte info om hvem som er leder for FAU på skolens nettsider.

Foreldrepuls.no

Mer informasjon finner du på www.foreldrepuls.no  

 

Tips en venn Skriv ut