A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Familiesenteret

Familiesenteret

Virksomhetsleder: Hege Bakke
Epost: hege.bakke@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 22 00
 

Familiesenteret virksomhet ansvaret for:

Forebyggende tjenester, rus- og psykisk helse herunder også Krystallen dagsenter og Sandbo botilbud, helsestasjon, tjenester til funksjonshemmede barn, barneverntjenesten, barnevernvakta og helsekontoret på Mysebu mottak.

Familiesenterets avdelinger:

Kontaktinformasjon:  

Du treffer oss på: Kontaktinformasjon:
Virksomhet: Familiesenteret
Virksomhetsleder: Hege Bakke
Telefon: 69 70 22 00
E-post: post@eidsberg.kommune.no
Besøksadresse: Kløverveien 2
Postadresse: Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen


Kontaktpersoner:

Familiesenteret Ansvarlig
Rus- og psykisk helse Lena Granlund Hansson
Helsestasjonen Cathrine Løes Sørby
Forebyggende tjenester Cathrine Løes Sørby
Tjenester til funksjonshemmede barn Kari Elanda Kasbo
Barneverntjenesten Monica Berger-Tukh
Barnevernvakta Monica Berger-Tukh/Roger Sommernes
Krystallen dagsenter Mari Aanonsen
Sandbo Oddny Moen
Mysebu helsekontor  


Henvendelser bes rettet til:
post@eidsberg.kommune.no
tlf. 69 70 22 00