A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

Elevundersøkelse om skolemiljø

3C57BCFB-DEAA-4606-9EE3-0710AD10E5C8

I forbindelse med elevsamtaler og utviklingssamtaler som kommer rett etter høstferien ønsker vi å kartlegge elevenes arbeidsmiljø med kartleggingssamtalen Spekter. 

Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, med spørsmål utarbeidet av professor Erling Roland. Spørsmålene er forskningsbaserte og systematisk sammensatt, det er derfor ikke mulig med egne tilpasninger.

Hvorfor bruke Spekter?

Spekter kan brukes jevnlig på skolen for å følge med på utviklingen av læringsmiljøet. Kartleggingsverktøyet kan også brukes for å avdekke forhold knyttet til læringsmiljøet ved mistanke eller varsling om f.eks. mobbing.

Ved å ta i bruk Spekter kan du få mange opplysninger om både mobbing, bråk i klassen, popularitet, maktrelasjoner, grupperinger og holdninger. Dette kan være viktig informasjon når du skal forstå en mobbesak og gjennomføre tiltak.

Spekter er også et varslingssystem for elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Skolen er ansvarlig for å hente inn informasjon om elevenes læringsmiljø, og Spekter kan brukes som en ikke-anonym digital elevsamtale.

Spekter er også et nyttig verktøy for å hente ut positiv informasjon om arbeidet som har blitt gjort for å bygge et godt læringsmiljø i klassen. Informasjonen kan gi en pekepinn på om iverksatte rutiner og tiltak har hatt effekt.

Spekter har en tilleggsmodul som kan avdekke om elever blir krenket av voksne på skolen. 

Spekter er lett å gjennomføre og er på bokmål, nynorsk og engelsk. 

Resultatene i den digitale løsningen vises som sosiogram, tabell eller fritekst. Ved gjennomføring av papirversjon må resultatene systematiseres på egenhånd.

Tips en venn Skriv ut