A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Elevrådssamling om søvn, utestenging og SoME

Elevrådsrepresentanter møtes

Ungdomskontakt i Eidsberg kommune, Stine Furnes, inviterte elevrådene fra barneskolene i Eidsberg til Ungdata junior-samling.

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om. 

Denne dagen var det søvn, utestenging og sosiale medier stod på agendaen. Elevrådsrepresentantene jobbet med hva resultatene fra undersøkelsen fortalte dem og hva elevene ønsker å ha fokus på, i tillegg til hva de ønsker å formidle til medelever og foreldre.

Barna savner for eksempel at mamma eller pappa sitter ved sengekanten og snakker om dagen som har vært, i stedet for å sitte med telefonen i stua. Kan dette påvirke søvnen? Ja, mener de flotte elevene våre!