A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal ha til uttalelse saker av prinsipiell karakter som berører eldres levekår og livskvalitet.

Sakspapirer

Sakspapirer til alle politiske møter finner du i vår møteplan. Klikk her for å komme rett til møteplan.

Tidligere innkallinger og protokoller til eldrerådet finner du ved å klikke på denne linken.


Valg og sammensetning

Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Rådet består av 5 medlemmer. 2 medlemmer velges av kommunestyret og 3 medlemmer velges av de eldres egne organisasjoner registrert i Eidsberg. Rådet konstituerer seg i henhold til lov og forskrifter.

Eldrerådet har i perioden 2015 - 2019 følgende medlemmer:

Einar Antonsen (Ap) - leder
Anne Jorunn Elvestad - nestleder
Terje Pettersen (H)
Randi Frankrig

Vararepresentanter:

Lillian Dahl Krogh (Frp)
Eva Solvang Dahl (Krf)
Inger Trømborg
John Andersen
Wenche Karin Johannesen

Eldrerådet skal alltid ha følgende saker til uttalelse:

  • Årsbudsjett
  • Økonomiplan
  • Kommuneplan
  • Virksomhetsplan
  • Sektorplaner med spesiell interesse for eldre.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder de eldre i kommunen.
Eldrerådet har åpne møter med mindre annet er bestemt.

Eldremeldingen

Seniorporten

Seniorporten er Statens seniorråds veiviser og informasjonsbank for alle som er opptatt av politikk og samfunnsutforming for seniorer. Med seniorer menes personer over 50 år.  Les mer på deres hjemmeside; Seniorporten