A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Eiendomsskatt/Eiendomsskatteseddelen

Informasjon om eiendomsskatteseddelen

Vi startet utsendelse av eiendomsskatteseddlene fredag 22. februar 2019. Eiendomsskattelistene offentliggjøres 28. februar 2019.

De fleste vil få tilsendt skatteseddelen elektronisk. Dette gjelder ikke de som har reservert seg mot elektronisk forsendelse, og de med eiendom hvor sakkyndig nemnd har fastsatt takst. Disse får tilsendt dokumentet pr. post.

De aller fleste i Eidsberg har en takst basert på skatteetatens boligverdi. Det vil fremkomme av skatteseddelen om eiendomsskatten er beregnet ut i fra formuesgrunnlag bolig. Les mer om Skatteetatens formuesverdi på bolig 

Eiendomskatteseddelen inneholder informasjon om hvordan eiendomsskatten er beregnet for din eiendom. Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser hvor mye eiendomsskatt som skal betales for hele eiendommen.

Eiendommer som ikke har boligverdi fra skatteetaten, har fått fastsatt eiendomsskattetakst av sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret

Retningslinjene for takseringen er fastsatt i dokumentet "Rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Eidsberg kommune".
Eiendomsskattetaksten er fastsatt med utgangspunkt i eiendommens omsetningsverdi ut i fra fakta om eiendommen (hentet fra Matrikkelen), og vurderingen av eiendommen etter befaring av besiktigelsespersonell. Til dere med takst fastsatt av sakkyndig nemnd, sendes en veiledning til de forskjellige punktene i eiendomsskattetaksten sammen med skatteseddelen. Veiledningen finner du også her:

Fakturamottaker

Fakturamottaker for eiendomsskatten vil normalt være den som står som eier av eiendommen, og/eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen.