A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Næringsliv/Byutvikling i Mysen

Eiendoms- og næringsutvikling

Utbyggerinformasjon Mysen sentrum

Utbygger informasjon for Mysen sentrum, november 2016

Boligutvikling i sentrum

Dersom antall innbyggere i sentrum skal dobles innen 2050, så må det bygges mange nye boliger.

Etablering av næringsvirksomhet i sentrum; handel, kontorer og næring

For å lykkes med de målsetningene vi har er det behov for en økning i handelen i Mysen sentrum. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med Mysenbyen.

Sentrale offentlige og private byggeprosjekter i sentrum

Vi har ambisjoner om en relativt sterk fortetting i Mysen, og da trenger vi nye og større nærings- og handelsområder innenfor sentrumskjernen. MYSEN2021 skal være en pådriver for at det blir gjennomført gode prosesser mellom utbygger/investor og kommunen.

Arkitektur- og byutviklingspris for Mysen

Prisutdelingen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Bygg og byprosjekter som har vist vilje og evne til å tenke nytt, både når det gjelder prosess, samarbeid med andre, finansiering eller løsninger, skal fremheves slik at andre aktører kan lære av det.

Prisen kan gis til en eller flere gård-/grunneiere, arkitekter, næringsutøvere, frivillighet eller engasjerte innbyggere.

Her kan du se vedtektene for Arkitektur- og byutviklingsprisen.

Fristen for å komme med forslag til arkitektur og byutviklingsprisen er 1. oktober hvert år.

Tips en venn Skriv ut