A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Eiendom og teknisk drift

Eiendom og teknisk drift

Heggin fra nord

Virksomhetsleder: Knut bergersen
Epost: knut.bergersen@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00

Eiendom og beredskap har innenfor sin virksomhet ansvar for;
Brann og redningstjenesten, kommunal eiendom, vaktmestere, renholdere og vedlikehold av kommunal bygningsmasse.

Kontaktpersoner:

Eiendom og beredskap Ansvarlig
Vann og avløp Ole Jacob Arnesen
Vei, park og eiendom Gunnar Johnsrud
Renhold Sandra Schmid
Eiendomsutvikling Knut Bergersen

Henvendelser bes rettes til:
post@eidsberg.kommune.no
Telefon 69 70 20 00

Tips en venn Skriv ut