A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Eidsbergskolen

Eidsbergskolen

Mysen skole

Virksomhetsleder: Jan-Erik Buer
Epost: linda.gangnes.buer@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00

I Eidsberg kommune er det 5 barneskoler og en ungdomsskole. Det er SFO tilbud ved alle barneskolene.

Kontaktpersoner:

Eidsbergskolen Ansvarlig
Skolefaglig rådgiver Lene Smedshaug
Sekretær Sonja Berger

Henvendelser bes rettes til:
post@eidsberg.kommune.no
Telefon 69 70 20 00