Eidsbergrunden

Som en del av vår lokale kulturelle skolesekk dro våre 4.klassinger på busstur rundt i Eidsberg.

Med kyndig guiding av Jan Erik Fredriksen fikk elevene god kunnskap om viktige steder og historier i Eidsberg samfunnet. 

Mens 7.trinnet har hatt et verdensprosjekt, 6.trinn har Europaprosjekt, 5.trinnet har Norge - konsentrerer 4.klassingene seg om vårt lokalsamfunn. Eidsbergboka de har laget inneholder faktakunnskap om kirker, kirkeruiner, næringslivet som Nortura, Lundeby og Mysenbyen. De har lært om da Eidsberg var to kommuner og Heggin var en del av Eidsberg kommune. Her står om Håkon Håkonsson, Folkenborg, Moreneryggen fra siste istid, Høytorp Fort og kommuneblomsten Linnea. Nå fikk de sett flere av disse stedene på nært hold. En guidet tur rundt i kommunen gjorde elevene bedre kjent i vårt lokalsamfunn. 

Foreleser.jpgFortet.jpggrotte.jpghistorie.jpgmot toppen.jpgPå toppen.jpgutsikt.jpgVed porten.jpg