Eidsbergbarnehagen

Bygning Symra sett fra porten

Virksomhetsleder: Anne-Beate Leistad
Epost: anne-beate.leistad@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00

Barnehagetilbudet i Eidsberg dekkes av både kommunale og private barnehager. Vi har fire kommunale og fire private barnehager.

Kontaktpersoner:

Eidsbergbarnehagen Ansvarlig
Edwin Ruuds barnehage Aase Klevberg
Susebakke Barnehage Ingunn Solheim Tveten
Symra Barnehage Anna Halvorsrud

Henvendelser bes rettes til:
postmottak@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00