A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

Eidsberg - quiz

Elevene fra Kirkefjerdingen hevdet seg godt i kunnskapskonkurransen mellom skolene i Eidsberg.

4.klassingene konkurrerte i kunnskap om Eidsberg, 5.klasse om Norge, 6.klasse om Europa og 7.klasse om verden. Flinke elever fikk både heder, ære og premier med seg hjem.quiz2.jpg