A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Næringsliv

Eidsberg kommunes Næringsutvalg

På svært mange områder blir næringslivet berørt direkte eller indirekte av den virksomhet som utøves av kommunen. For å få til en best mulig næringspolitikk, ønsker vi et aktivt samspill med næringslivet.

Et tiltak er å ha et møtested hvor næringslivet inviteres for å ta del i aktuelle saker som kommunen arbeider/bør arbeide med. Næringsutvalget skal være dette møtestedet ,- hvor næringslivet kan løfte aktuelle saker for næringslivet for politisk og administrativ ledelse. Saker som tas opp i næringsutvalget vil bli høyt prioritert.

Næringsutvalget ønsker også å vektlegge bedriftsbesøk for å få til dialog om saker næringslivet er opptatt av. Møtene i næringsutvalget er åpne møter og annonseres under "Hva skjer?" på vår hjemmeside.

Næringsutvalget deler årlig ut Eidsberg kommunes Nærings- og tiltakspris. Prisen er en anerkjennelse til bedrifter og enkeltpersoner i Eidsberg som har gjort en innsats for næringsutviklingen og bidratt til nyskapning og omstilling som ledd i å utvikle nye og trygge eksisterende arbeidsplasser. Produktutvikling, nye forretningsideer, omstillingsevne og evne til å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom eksporttiltak, produksjon, teknologi eller markedsføring er sentrale elementer i juryens vurdering. Kandidater er næringsdrivende inne alle bransjer.

Næringsutvalget er etter valget høsten 2015 representert ved:

Faste representanter:
Erik Unaas (H) - leder
Aud Jørgentvedt (Krf) - nesteleder
Stina Lintho Lippestad (V)
Ragnhild Duserud (SP)
Tom-Arne Tørfoss - rådmann
Elisabeth Strengen (sekretær)
Vararepresentanter:
Sven Erik Windt (AP)
Ingunn Herstad Hensel (V)
Øivind Reymert (Krf)
Jens Øistein Homstvedt (H)

Hjemmel: Kommunestyresak 15/107 - 5. november 2015