A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Eidsberg kommune satser videre på barnas første 1000 dager!

Bravosamling Eidsbergbarnehagen_web 01.02.19

Gjennom et samarbeid med Intempo og Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har det de tre siste årene vært mulig å rette et større fokus på språkstimulering for de yngste barna – både i kommunale og private barnehager i Eidsberg. Tilbud om kurs, oppdatert kunnskap om nyere forskning  og tilgang til materiell har vært god støtte i arbeidet. Vi ønsker å videreføre innsatsen, konkluderer virksomhetsleder for barnehagene, Anne Beate Oraug Leistad, med støtte fra barnehagene, helsestasjonen og foreldrene.

Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet og det viktigste grunnlaget for videre utvikling legges i barnets første 1000 dager. Prosjektet har inkludert alle voksne som har hatt omsorg for de minste barna, fordi kunnskap fra nyere forskning og kunnskap fra erfaring viser at nøkkelen til et effektivt forebyggende arbeid ligger her. Eidsberg har gjennom flere år arbeidet med området både gjennom Helsefremmende barnehager, prioritert ressursfordeling og nå gjennom Se hele meg-prosjektet i regi av Intempo.

Helt konkret handler kommunens arbeid om å ha ekstra fokus på de minste barnas tidlige hjerneutvikling ved å legge til rette for en systematisk språkstimulering, øke mulighetene til variert bevegelse, sørge for et næringsrikt kosthold og sikre alle en trygg tilknytning. Målet er rett og slett å gi barna i kommunen en kickstart på livet og inspirere til en varig endring av praksis og videreføring av arbeidet. Hvordan har det gått? Gir investeringen til Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og ikke minst innsatsen til de voksne avkastning? Kan de se noen resultater?

Se film fra oppstarten av prosjektet i 2016

Vi kan rigge hjernen for livet #1000førstedager, film ved Heidi Aabrekk, Intempo: For moro skyld - og for hjernens skyld!

Ønsker du å lese mer om prosjektet?

På hjemmesiden til Intempo kan du lese mer om prosjektet.

Tips en venn Skriv ut