A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Disse gikk til topps

Gründercamp UE EUS

Disse fem elevene fra 9e ved Eidsberg u-skole skal representere kommunene i Østfoldfinalen i Energicampen 2016. Denne avholdes på Inspiria i Sarpsborg i april.
Isak Heen Berge, Andrè Brise Andersen, Yassin Darei, Terese Lynnebakke og Tuva Mustorp imponerte juryen med sin presentasjon av «Miljø-Eidsberg 2030».

Alle 9. klassingene var delt inn i grupper på 4-5, og fikk denne "problemstilling" da de møttes på morgenen:
"Året er 2030: Klimaendringene har ført til store utfordringer for Eidsbergsamfunnet. Spesielt får det konsekvenser for folks strømforbruk.
En gruppe ungdomsskoleelever inviteres til et møte i kommunen for å presentere sin nye geniale, energibesparende ide. Politikerne har nemlig lyst til å investere penger i ideen. Spesielt liker politikerne at oppfinnelsen/løsningen er skreddersydd for Mysen og resten av Eidsberg …..
Hva slags løsning/oppfinnelse har elevene utviklet?"

De fem unge vinnerne kalte seg «Taksteinkameratene». Ideen gikk ut på å lage solceller i form av takstein produsert av lokalt sand. Produksjonen skulle legges til en nedlagt grendeskole. Ettersom det vil være «passive» hus i 2030, så vil solcellene produsere overskuddsstrøm som kan selges videre. Inntekter fra produksjon av solcelle-takstein og overskuddsstrøm vil bli brukt til å bygge et universitet i Eidsberg. De hadde ikke noe eget navn på Universitetet. Dette universitetet kunne så forske ytterligere på miljø og energi.

Vi som satt i juryene – ordfører, skoleledere, kultursjef og lærere - ble mektig imponert. Her var det egentlig veldig mange som kunne nådd til topps, små nyanser skilte.
Også Irene Bergsland i Ungt Entreprenørskap og Tone Reiten og Olav Kristian Birkeland Østfold Energi, som har den faglige tilretteleggingen av dagen, likte det de så og er svært tilfreds med at Eidsberg kommune satser så stort på dette opplegget.
En ny fin dag på Eidsberg u-skole.

Energi- og gründercamp Eidsberg u-skole 4.11.2015 - vinnerbeskrivelsen

Tips en venn Skriv ut