A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

Digitale ferdigeter

Nå har vi starte med undervisning på Ipad på Kirkefjerdingen skole. De skal lære seg å bruke dem, samtidig som kildekritikk og det å være kritiske til hva de selv skal søke på og skrive er vesentlig kunnskap. 

Det er ikke til å unngå - det er ekstremt viktig at barna blir gode på digitale ferdigheter. Nå har skolen gjort innkjøp av noen ipader som skal være et suplement til det vi har av utstyr fra før. Det skal ikke erstatte papir og blyant der det er mest hensiktsmessig, men i noen tilfeller er det best å bruke digitale læremidler. 1.klasse har fått prøve seg- og det fungere svært bra. Fra lærerens ipad kan man "overvåke" elevenes arbeid. Her kan læreren styre hvilke aktiviteter/sider de skal være på. Læren kan låse ipadene, skru av og på lyd og sende dem til de rette sidene. Det er iallefall foreløbig stor stas for både voksne og elever. pad2.pngpad3.pngpad4.pngpad5.pngpad7.pngpad6.png