A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Nyheter/artikler om kommunereformen

Dette er historisk!

Kommunestyrets avstemming for kommunereformen 08.12.16, web

Kommunestyret har nå behandlet sak 16/122 – Kommunereformen. Kommunestyret gikk inn for formannskapets innstilling med 24 mot 11 stemmer:

1. Eidsberg kommune ser behovet for strukturelle endringer i dagens kommuneinndeling og ønsker primært å inngå som en del av en stor samlet Indre Østfold-kommune i tråd med fylkesmannens helhetlige tilrådning av 29.09.2016.

2. Etablering av en stor Indre Østfold-kommune vil gi det beste grunnlaget for å skape en sterk og bærekraftig kommune som bedre kan løse kommunenes framtidige oppgaver med god kvalitet for innbyggerne. En stor Indre Østfold-kommune vil utgjøre et funksjonelt samfunnsutviklingsområde med et felles bolig-, nærings- og arbeidsmarked.

3. Om det ikke etableres en stor samlet Indre Østfold-kommune fra 01.01.2020 ønsker Eidsberg kommune å slås sammen med kommunene Askim, Hobøl og Spydeberg med samme virkningstidspunkt.
Kommunedannelsen skal baseres på en stor grad av gjensidig raushet og vilje til å etablere en ny kommune for framtidige generasjoner. Grunnlagsdokumentet for 6K signert av forhandlingsutvalgene 19.04.2016 danner basis for videre arbeid.

De 11 som stemte mot stemte for en ny kommune med Marker, Trøgstad og Eidsberg.

Protokollen blir lagt ut på innsyn og politiske møter så snart den er godkjent.

Tips en venn Skriv ut