A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Teater

Gjennom et normalt skoleår vil barnet ditt, og 800 000 elever i grunnskolen og videregående skole få mange møter med ulike former for kunst og kultur gjennom Den kulturelle skolesekken. Erfaringene fra satsingen er overveldende positive. Barna får opplevelser for livet, og kulturlivet som aldri før.

Takket være Den kulturelle skolesekken er Norge i verdenstoppen i kulturformidling for barn og unge i skolen. Barn møter kulturutøvere innen alle former for kunst og kulturuttrykk – musikk, scenekunst, film, visuell kunst, litteratur og kulturarv.

Last ned eller skriv ut Lokal plan for Den Kulturelle Skolesekken 2018 - 2019

På www.denkulturelleskolesekken.no kan du lese mer om ordningen og hvilke tilbud ditt barn får.