A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

De viktige kulturopplevelsene

kultur og barn

Kulturopplevelser for barn er ikke bare viktig.  Det er også en rettighet nedfelt i barnekonvensjonen. Forstå hvordan barnehagen bidrar til dette!

En rettighet

Barn har rett til å drive med kunst og kultur og til å få gode kunst- og kulturopplevelser. Det betyr at de har rett å holde på med kreative aktiviteter som for eksempel musikk, teater, maling, tegning, skriving, foto og film. De skal også ha mulighet til  å oppleve kultur: Lese bøker, se film, oppleve teater, gå på konserter og se utstillinger.

Barnehagens rolle

I den nye rammeplanen for barnehagen settes det et sterkere fokus på barnehagen som kulturarena. Den nye rammeplanen legger også opp til en vid forståelse av begrepet barnekultur. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet bidrar barnehagen til at barna

  1. har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
  2. tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  3. bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  4. møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  5. bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  6. opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.


Barnekonvensjonen

Artikkel 31 gir barn rett til å delta i kunst og kulturliv og gir myndighetene ansvar for å legge til rette for god tilgang til kunst og kultur.

 

Kilder: Barneombudet, Udir, Folkeakademiet

Tips en venn Skriv ut