A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Dagskurs i klinisk observasjonskompetanse, handlingsberedskap og kommunikasjon

Kommuner i Østfold tilbys å utdanne instruktører som skal undervise egne ansatte. Formålet er å forebygge og behandle livstruende tilstander. Les mer her!

Bilde av rollup

Kommunene bør, som sykehus, sikre at ansatte har opplæring i ABCDE+F, inkludert observasjoner og vurderinger etter iverksetting av adekvate tiltak. 

Utviklingssenteret er fakultet for ProACT, som innebærer at vi er ansvarlig for kurs og kompetanseheving i Østfold-kommunene. Vi arrangerer fagdager for instruktører fra kommunene, som igjen har opplæring i den enkelte kommune basert på et fast konsept, kursbok og øvelser. 

Kommuner som er interessert i å starte med ProACT bes om å kontakte Utviklingssenteret v/Annette Bjerkenes. Hun sikrer at instruktører og andre interesserte får informasjon og oppfølging. Neste instruktørkurs er på Ahus (Akershus) 7. og 8. mai. I Østfold blir det kurs 5. og 6. september. 

Vi kan også anbefale interesserte å gå inn på Facebook-siden til ProACT.

Nasjonal koordinator for ProACT kan kontaktes på mail her: ann.kristin.guldvog@proactcourse.org.