A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Nedsatt funksjonsevne/Dagsenter for utviklingshemmede

Dagsenter for psykisk utviklingshemmede

Heggin dagsenter er et dagtilbud til mennesker med utviklingshemming fra fylte 19 år. 

På Heggin dagsenter har vi mestring og trivsel i fokus.

Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utgangspunkt i den enkelte tjenestemottakers ressurser. Vi har snekkerverksted, kjøkkenavdeling, husflidsgruppe og aktivitetsgrupper med aktiviteter som sansestimulering, fysisk aktivitet inne og ute, sang og musikk m.m.
Vi er opptatt av at alle som "jobber" ved Heggin dagsenter skal oppleve mestring, trygghet og en god arbeidsdag sammen med andre.

Besøk vår butikk

Alle produktene vi lager, selger vi i butikken vår her på dagsenteret. I butikken kan du betale med Vipps.
Åpningstiden er 09.00 – 15.00 mandag til og med fredag.

Produkter fra Heggin dagsenter mars 18