A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem og omsorgsboliger/Dagsenter for personer med demens

Dagsenter for personer med demens

Dagsenteret er et aktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt/demenssykdom som bor eller oppholder seg i Eidsberg kommune, og som kan ha nytte av et dagaktivitetssenter og/eller har pårørende som trenger avlastning.

Hva får jeg?

Det er en aktivitør, en hjelpepleier og en spesialsykepleier innen demens, som jobber i Dagsenteret. Målsettingen er å aktivisere, stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager for personer med kognitiv svikt/demens. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og å bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon.

Vårt tilbud omfatter ulike aktiviteter og sosialt samvær i forhold til funksjonsnivå, måltider, og råd og støtte til pårørende. Vi har plass til åtte brukere daglig, har åpent alle ukedager, og det er stengt i helger, helligdager og tre uker om sommeren.

Hvordan søker jeg?

Benytt dette skjema: Søknad om helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema sendes Eidsberg kommune v/Forvaltningskontoret, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen.

Hva koster det?

Det koster 80 kroner per dag. Dette inkluderer to måltider og transport til og fra dagsenteret.