A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Næringsliv/Byutvikling i Mysen

MYSEN2021 - Byutvikling i Mysen!

Byutvikling, illustrasjonsfoto

MYSEN2021 er et prosjekt for å styrke satsningen på byutvikling i Mysen.

Eidsberg og Mysen er, med bla. nærheten til jernbanen og E18, i en spennende posisjon i hovedstadsregionen. Indre Østfold er et område som vokser både med tanke på bolig- og næringsutvikling, og når Follobanen står ferdig i 2021 skal Mysen være rustet til å ta imot veksten.

Målsetninger for prosjektet:

  • Mysen skal være et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke.
  • Vi skal skape bedre miljø, helse og levekår i byen og legge til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk, i samarbeid med næringsliv og frivillighet.
  • Mysens egenart skal bli ivaretatt og videreutviklet på en nyskapende og bærekraftig måte gjennom god utforming av de fysiske omgivelsene.

MYSEN 2021 handler om:


Tiltaksgjennomføring

Det utarbeides en egen tiltaks-/handlingsplan for byen, med prioriterte prosjekter som oppdateres kontinuerlig. Mange av disse prosjektene vil ikke koste kommunen noe, men det må jobbes med søknader om prosjektstøtte i samarbeid med søkologen og aktuelle samarbeidspartnere.

Dokumenter og planer: