A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Byggesak

Byggesak

Trenger du å snakke med byggesaksavdelingen?

Byggesak i Indre Østfold kommune er samlokalisert i Askim, men på grunn av ubesatte stillinger, permisjoner og langtidsfravær er det for tiden høyt arbeidspress.

For at byggesaksavdelingen skal kunne jobbe effektivt og holde saksbehandlingstiden nede i denne perioden, ber vi om at alle henvendelser som gjelder byggesak sendes oss på e-post; byggesak@eidsberg.kommune.no, eller ringer vårt servicekontor 69 70 20 00.

For at vi skal kunne ta kontakt med deg trenger vi noen opplysninger: oppgi hva slags tiltak du har spørsmål om, hvor det er (adresse og gnr/bnr) og kontaktinformasjon, så tar byggesaksavdelingen kontakt. Saksbehandlerne vil sette seg inn i saken i forkant og vil dermed kunne gi enda bedre veiledning til deg som innbygger.

Telefontid

For øvrig vil byggesaksavdelingen være tilgjengelige på telefon 69 68 16 43, hver dag fra kl. 08.30 - 15.00, med unntak av lunsjpause kl. 11.30 - 12.00.
Ønsker du kontakt med byggesak utenfor denne tiden sender du oss en e-post, eller ringer vårt servicekontor og oppgir de opplysningene vi har beskrevet over.

Forlenget saksbehandlingstid

Byggesaksavdelingen har for tiden stor pågang, og på grunn av kommunesammenslåingen vil byggesaksavdelingen være uten arkiv- og saksbehandlingssystem i en periode fra midten av desember og frem til 01.01.2020. Vi må derfor dessverre i noen saker forlenge saksbehandlingsfristen, jf. byggesaksforskriften § 7-3 andre ledd.