A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Næringsliv/Byutvikling i Mysen

Byen som sosial arena

Byen som sosial arena

Aktiviteter og opplevelser
Gode opplevelser i byen er nødvendig for at Mysen skal bli Østlandets mest attraktive småby. Sosiale og kulturelle aktiviteter i byen skaper liv i gatene, handel og bygger identitet og stolthet.

Folkehelse og levekår
Det er viktig at byutviklingsprosjektet også tar med seg dimensjonene knyttet til folkehelse og levekår. Eidsberg kommune har betydelige utfordringer knyttet til levekår. Å føle seg trygg, oppleve tilhørighet og det å trives i byen er viktig for en god oppvekst.

Tips en venn Skriv ut