A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vei og park/Brøyting

Brøyting

Brøyteskjær

Alle henvendelser vedrørende brøyting og strøing bes rettet til servicekontoret på telefon 69 70 20 00.

Eidsberg kommune har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier i Eidsberg. Arbeidet utføres hovedsakelig av kommunens eget mannskap.

Brøytearbeidet starter når snømengden har nådd ca. 12 cm tørr snø og ca. 6 cm våt snø. Utenom ordinær arbeidstid igangsettes brøyting ca. kl. 03.30. Det vil ta ca. 7 timer før hele kommunen er ferdig brøytet. Vi har ca. 100 km kommunale veier så tilsammen er det ca. 200 km som brøytes på denne tiden. I tillegg brøytes det ca. 8 km gang- og sykkelvei, kommunens parkeringsplasser og skoleplasser.