A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Kommunal bolig, lån og bostøtte/Bostøtte

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning som skal hjelpe husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan søke?

Alle over 18 år kan søke bostøtte, unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du/personen:  

  • er student med barn
  • er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
  • er forelder til en hjemmeboende student
  • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme
  • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.

Grensene finner du ved å trykke på denne lenken.

Hvordan søke?

Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Fra og med 15. desember 2016 gjelder følgende frister:
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknadsskjema finner du ved å trykke på denne lenken.

Papirsøknader med dokumentasjon sendes til: Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen

Trenger du utfyllende informasjon og/eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt servicekontoret på telefon 69 70 20 00.

Meld i fra om endringer

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Les mer om melding om endringer ved å trykke på denne lenken.

Klage på vedtak om bostøtte

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket bygger på feil opplysninger. Du har 3 ukers frist til å klage etter at du mottak vedtaket.

Les mer om klage på vedtak ved å trykke på denne lenken.

Mer informasjon

Les mer om bostøtte ved å trykke på denne lenken.

Regelverk

 

Tips en venn Skriv ut