A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Hjelp og tjenester i hjemmet/Nedsatt funksjonevne/Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede

Bo- og dagtilbud for voksne utviklingshemmede

pårørendeskole

Pårørendeskole for Indre Østfold utsatt til høsten 2019

07. desember 2018

Eidsberg kommune, Utviklingssenteret og Aldring og helse ønsker pårørende til personer med utviklingshemming velkommen! Det var planlagt fire samlinger i februar og mars. Vi har utsatt dette til høsten 2019.

Om virksomheten

15. mai 2018

Virksomheten skal gi bo- og dagtilbudstjenester til voksne utviklingshemmede i kommunen.