A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Bli en leken forelder!

Barn og voksen som leker

Barn lærer mye av å leke, og spesielt blir språkutviklingen stimulert.  Foreldre bør delta i leken.  Det er viktig for begge.  Lær mer om lek og hvordan du blir en god leker.

Det er ingen motsetning mellom lek og læring

Leken er en krumtapp i den motoriske, intellektuelle og sosiale utviklingen. Barn får mye gratis medlæring av erfaringene de gjør gjennom lek.

To hovedgrupper

Vi dele barn i to hovedgrupper av lek etter hvilken form for lek de foretrekker.

Den ene store gruppen er opptatt av sosiale temaer i leken. De bruker leker og andre gjenstander i rollelek.

Den andre hovedgruppen er mer opptatt av å bygge, eksperimentere, undersøke gjenstander og å plukke fra hverandre ting. Det er en overvekt av gutter i den siste gruppen, og av jenter i den første.

Hvordan bli god til å leke?

  1. Skru av telefonen og sett av tid
  2. Spør barnet om hva går leken ut på.
  3. Bidra på barnas premisser.
  4. Ikke overta leken, ikke overstyre
  5. Du er aldri likeverdig et barn i leken. I leken er alltid barnet den mest geniale.
  6. En god grunn til å leke mer!


Typer lek:

Øvelseslek (2-3 år)

Den viktigste fram til treårsalderen. Barnet øver seg på ferdigheter som å gå, løpe, klatre. Fremmer motorisk utvikling og konsentrasjonsevnen, trener musklene.

Konstruksjonslek (fra 2 år)

Barnet bygger for eksempel tårn og hus av klosser. Viktig for finmotorikken, og fremmer trolig intelligensen.

Symbolsk lek (fra 2-3 år)

Barnet ”later som”, og leker familie, teselskap osv. Gjenstander får en annen betydning, for eksempel kan en stolrekke være et tog.

Regelstyrt lek (fra 3-4 år)

Brettspill som Ludo, gjemsel. Barna leker etter regler eller finner på reglene selv og forhandler om reglene. Viktig for logisk tenkning.

Vil du vite mer?

Tips en venn Skriv ut