A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Eiendomsskatt/Betaling

Betaling av eiendomsskatt

Faktura for eiendomsskatt sendes kun til en eier. Det står på eiendomsskatteseddelen hvem som er fakturamottaker.

Eiendomskatten fordeles på to terminer. For 2019 er det følgende forfall 20. juni og. 20. oktober.

Dersom du velger å klage på skattetaksten, må du allikevel betale eiendomsskatten til fastsatt forfall.