A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Barnehagedagen - La meg skape!

La meg skape, barnehagedagen 2018

Barnehagedagen er en årlig markering der alle landets barnehager åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter - der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Dagen markeres i mange barnehager landet rundt, og er blitt en tradisjon i store deler av Barnehage - Norge.
I 2018 arrangeres Barnehagedagen tirsdag 13. mars. Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!»

Den nye rammeplanen, som trådte i kraft 1. august 2017,  sier at opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk. Fagområdet omfavner derfor mange ulike uttrykksformer, som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film og foto, arkitektur og design. Barnehagens skal gi barna tilgang på tid, ting og materiell som både støtter og utfordrer deres uttrykksformer. Barna skal blant annet få ta i bruk fantasien, bearbeide inntrykk, skape sine egne uttrykk og oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. Personalet er viktige personer når det gjelder å  stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering

Eidsbergbarnehagene har gått sammen med Eidsberg bibliotek, og gjennom hele uken stilles det ut ulike prosjekter barna har jobbet med den siste tiden. Som dere ser er barn og voksne i Eidsbergbarnehagene svært kreative. Utstillingen står fremme hele denne uken.

Tips en venn Skriv ut