A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Barnehagedagen 2016 - "Les høyt for oss"

Barnehagedagen 2016 ble i år markert på Kulturtorget i Mysen, hvor de eldste barna i barnehagen møttes til høytlesning.

Årets tema "Les høyt for oss" er sentralt i barnehagehverdagen. I samarbeid med barnebibliotekar Kirsten Ruud, varaordfører Øivind Reymert og Michelle Skaug var barna invitert til høytlesning i små grupper på biblioteket. Barna hadde med seg selvlagde bøker til biblioteket og tegnet flotte tegninger, alt utstilt på biblioteket frem til påske. Med boller, kakao og lek ute på plassen var førskolebarna synlig i bybildet denne dagen.

Barnehagedagen markeres i mars hvert år, første gang i 2005. Da åpner barnehagene dørene for besøk, og de går ut i lokalmiljøet for å synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.

Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens viktige oppgaver. Det er mange forventninger til barnehagens fokus på dette området. Regjeringen har varslet at barnehagens arbeid med språk vil få stor plass i ny stortingsmelding som ventes våren 2016.

Under ser dere bilder fra høytlesning på biblioteket og bøker som barna har laget selv.

Les høyt for hos, Barnehagedagen 2016.jpg Les høyt for hos, Barnehagedagen 2016_2.jpg Barnehagedagen 2016, barna har laget egen bok.jpg

 

Tips en venn Skriv ut