A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Avløp

Kommunalt avløp

Avløpsnettet i Eidsberg kommune består av 194 km avløpsledning og 31 pumpestasjoner i tillegg til Mysen avløpsrenseanlegg. I 2006 ble anlegget rehabilitert og oppgradert til et kjemisk/bioligisk anlegg. I tillegg drifter kommunen et infiltrasjonsanlegg i spredt bebyggelse. Mysen renseanlegg overholder alle rensekrav og renset avløpsvann blir til slutt ført ut i Hæra.

Eiendommer i tettbebygd strøk vil normalt være pålagt tilknytning til kommunens avløpsnett. For eiendommer i spredt bebyggelse stilles det også krav om renseløsninger. Kommunen har en egen Hovedplan/saneringsplan for avløp.

Saneringsplan for avløpsnett 2013 - 2026

Tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet

Tilknytning til offentlig vann og avløp er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Sammen med denne søknad skal skjema for sanitærabonnement og skisse over tiltaket medfølges.

Både privatpersoner og utførende entreprenør må følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Beredskapsvakt

I åpningstiden mellom klokken 09.00 - 15.00 kontaktes kommunen på telefon 69 70 20 00.

Etter arbeidstid kontaktes teknisk vakt på telefon 479 77 137.

Priser avløp 2019

Abonnementsgebyr pr. boenhet kr. 1500,00 inkl. mva.

Ny pris pr. m3 avløp kr. 13,75 inkl. mva.

Næringsabonnenter har abonnementsgebyr gradert etter forbruk vann. Se gebyrheftet 2019