A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Avfall og renovasjon

Avfall og renovasjon

Alle husstander i Eidsberg må levere husholdningsavfall gjennom den kommunale renovasjonsordningen. Det skal være et abonnement pr. boenhet.

Avfallskalender for 2019 er klar - trykk her for mer informasjon
 

Priser 2019

Priser pr. abonnement/stativ kr. 1.762.50 inkl. mva.

Næringskunder må benytte egne renovatører utenom kommunens avfallsordning.

Ytterligere opplysninger om renovasjonsordningen i kommunen kan du finne kommunens forside under "ofte stilte spørsmål"
 

Min Renovasjon app med tømmekalender

Min Renovasjon er en app laget for smarttelefoner og nettbrett. App’en viser tømmekalender, sorteringstips, returpunkt og miljøstasjonene. Du kan også legge inn varsling slik at du får en påminnelse dagen før, slik at du for eksempel husker å sette ut plastsekken. App’en finnes både for iPhone og Android telefoner.
Les mer om appen og hvordan du laster den ned på iorenovasjon.no

Hytterenovasjon

  • Hytterenovasjonens hovedsesong er i tiden mandag 19. mars til fredag 19. oktober. I denne perioden tømmes restavfall hver 14. dag, papp-/papir hver 14. dag og glass-/metallemballasje og plastemballasje en gang pr. mnd. I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig. Se merket i kalender.
  • I vintersesongen mandag 22. oktober til og med fredag 15. mars har vi prøvd å tilby samme tjeneste - forutsatt at framkommeligheten var god. Dvs. brøytet, måket og strødd både vei, snuplass og rundt beholderene.
  • Pga. hygiene har vi ikke tilbud om egen henting av matavfall fra hytter. Matavfallet skal derfor legges i beholder merket restavfall. Ta kontakt med IØR om det er et spesielt ønske om å sortere ut matavfallet.
  • Restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir skal i merkede beholdere. Plastemballasje skal i merkede beholdere/utleverte sekker.
  • Mangler du sekker eller ønsker beholdere til restavfall, glass-/metallemballasje, papp/papir – ring IØR telefon 69 88 79 50.
  • Har du avfall etter oppussing eller annet grovavfall, kan dette leveres på vår gjenvinningsstasjon på Stegen, Askim eller Grensen, Marker. Du kan også leie egen container for dette. Ring Retura Østfold telefon 69 88 79 59.