A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole

Ansatte ved Trømborg skole

 
Navn Funksjon Epost
Lene H. Degnes Kontaktlærer 1. årstrinn lene.holand.degnes@eidsberg.kommune.no
Bente Glørud Kontaktlærer 2. årstrinn bente.glorud@eidsberg.kommune.no
Lene Grimstad Skaugen Kontaktlærer 3. årstrinn lene.skaugen@eidsberg.kommune.no
Elisabeth Steffensen Kontaktlærer 4. årstrinn elisabeth.steffensen@eidsberg.kommune.no
Nina Emilie Emsell Kontaktlærer 5. årstrinn nina.emilie.emsell@eidsberg.kommune.no
Bente Dramstad Kontaktlærer 6. årstrinn bente.dramstad@eidsberg.kommune.no
Thomas Berg Kontaktlærer 7. årstrinn thomas.berg@eidsberg.kommune.no
Laila Kjelsnes Studsrud Rektor laila.kjelsnes.studsrud@eidsberg.kommune.no

 

Ansatte 2016/2017 fordelt på trinn

Ansatte 2016-2017 trinn