Trivselstreff

Vi blir kjent med vår nye prost, Kåre Rune Hauge
Formiddagsmat og utlodning

Arrangør: MYSEN MENIGHET
: Mysen Menighetshus Betania
Tid: mandag 28. oktober 11:00
Meeting