A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Administrativ organisering

Administrativ organisering

Eidsberg kommune ledes av et rådmannsteam bestående av rådmann og to kommunalsjefer.
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom politisk ledelse og den øvrige administrasjonen.

Kommunen er organisert i 9 virksomhetsområder som ledes av en virksomhetsleder. Videre er det etablert 4 stabsenheter som i hovedsak har en rådgiver- og støtte funksjon i forhold til virksomhetene.  På disse sidene får du en oversikt over hvilke arbeidsområder som er lagt til den enkelte virksomhet.

Rådmannsteam:

Navn Tittel
Tom Arne Tørfoss Rådmann
Jan-Erik Buer Kommunalsjef
Øyvind Olafsrud Kommunalsjef


Organisasjonskart

Ønsker du å laste ned/skrive ut organisasjonskartet kan du gjøre det via denne lenken; Organisasjonskart Eidsberg kommune - organisasjonskartet gir deg oversikt over virksomheter og navn på virksomhetsledere.

 

Tips en venn Skriv ut